Comback – competentiemanagement en 360 graden feedback

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

 • Het vormgeven van een '360 graden feedback' instrument waarin de drie kerncompetenties van VUmc, de afdelingscompetenties en de functiecompetenties worden opgenomen.
 • Hernieuwde aandacht voor competentiemanagement (voorwaarde om te starten met '360 graden feedback'.
 • P&O-adviseurs instrueren, zodat zij werkplekken kunnen ondersteunen om dit instrument toe te passen.
 • Het werken met dit instrument inbouwen in bestaand trainingsaanbod voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Dit instrument (via de P&O-adviseurs) breed implementeren binnen VUmc.
   

Doelgroep

Medewerkers en leidinggevenden.

Resultaten

 • Een systeem voor '360 graden feedback'.
 • Informatie over het systeem staat op 'P&O direct' (de intranetsite van P&O) en is toegankelijk voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Pilot op de IC afdeling is afgerond. De afdeling blijft werken met het systeem.
 • P&O adviseurs zijn op de hoogte van het nieuwe systeem.
 • In de meerderheid van de divisies werken afdelingen en medewerkers met het systeem.
 • Toolkit inzake competentiemanagement beschikbaar met een standaard en extra pakket aan ondersteuning waarvan afdelingen gebruik kunnen maken.
   
 • Competentiemanagement is opnieuw onder de aandacht gebracht en meerdere afdelingen zijn hiermee gaan werken.
 • De leidinggevende krijgt een completer beeld van de medewerker.
 • Door de input van '360 graden feedback' gaat het jaargesprek meer over het daadwerkelijk functioneren van de medewerker en zijn/haar ontwikkelmogelijkheden.
 • '360 graden feedback' draagt bij aan een open cultuur waarin het normaal wordt om elkaar feedback te geven.