Anders roosteren

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Het doel van 'Anders roosteren' is dat werknemers in dialoog met hun leidingevende een eigen rooster gaan samenstellen. Door het realiseren van een volwaardige arbeidsrelatie wordt de arbeidsvreugde positief beïnvloedt.

Doelgroep

Medewerkers pilotafdelingen

Resultaten

Drie afdelingen hebben de pilot afgerond en besloten om te gaan experimenteren met andere vormen van roosteren. In de brochure 'Op weg naar anders roosteren' zijn de uitkomsten van het onderzoek en aanbevelingen ten aanzien van 'Anders roosteren' opgenomen. Ook is er een menukaart beschikbaar waarmee de keuze om wel/niet aan de slag te gaan met 'Anders roosteren' te vergemakkelijken.

De dialoog tussen medewerkers onderling en met de leidinggevende over werkplanning, roosteren, balans tussen werk en privé is toegenomen.