Collectieve activiteit voor de pilots “Flexibiliteit/sturen op output” in de periode 2012-2013

Thema: Overige

Deel

Doel

Resultaat gericht werken en flexibele inzet (zowel voor werkgever als werknemer)

Doelgroep

Het betreft alle umc-medewerkers

Resultaten

Ten behoeve van de decentrale pilots was geen behoefte aan een extra centrale activiteit.
Twee van de acht umc’s hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen dit pilot thema decentrale projecten in te dienen.  De verantwoording vindt plaats via de decentrale project verantwoordingen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.