Collectieve activiteit voor de pilots loopbaanontwikkeling in de periode 2012-2013

Thema: Loopbaan

Deel

Doel

Loopbaanplan van medewerkers is bekend en bespreken van de loopbaan is een standaard onderwerp van het jaargesprek. Er wordt meer beweging gerealiseerd.

Doelgroep

Het betreft alle umc-medewerkers

Resultaten

Na het aanbod voor loopbaancoaching aan de 8 umc’s hebben zich uiteindelijk 33 medisch specialisten gemeld die geïnteresseerd waren in het aanbod waarvan er uiteindelijk 30 gebruik hebben gemaakt van het traject.

De medisch specialisten konden met hun individuele vragen allereerst terecht bij Carrière Centrum voor Artsen (CCvA) voor een kosteloze intake. Op basis van de intake en de loopbaanvraag is een loopbaan traject in gang gezet en afgerond.

Na afloop van het traject wordt er door de medisch specialisten anoniem (maar wel verplicht als onderdeel van dit aanbod) een enquête ingevuld. De resultaten van de enquête zijn pas in de loop van 2014 bekend. Op basis van de resultaten van de enquête wordt gekeken of en in welke vorm deze pilot een vervolg kan krijgen voor medisch specialisten en mogelijk ook voor andere beroepsgroepen binnen de umc’s. Deze vorm van loopbaancoaching/ondersteuning kan dan vast onderdeel uitmaken van het aanbod loopbaanontwikkeling voor medisch specialisten.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.