Beroepsmatige blootstelling aan cytostatica in Nederlandse Universitair Medische Centra

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Bevorderen van gezondheid, fitheid, inzetbaarheid en daarmee motivatie van de medewerkers binnen de acht umc’s. Dit zal uiteindelijk leiden tot een volgende stap: beleidsontwikkeling ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Dit moet er toe leiden dat medewerkers langer productief en met plezier aan het werk blijven.

Doelgroep

Medewerkers, leidinggevenden, vooral het lagere kader en P&O-ers van de acht umc’s.

Resultaten

Welk resultaat wilde je hiermee bereiken, in kwalitatieve en in kwantitatieve zin?

 • De website Dokterhoe bevat de NFU arbocatalogus met betrekking op “gezondwerken”. Dokterhoe is ook gekoppeld aan een website over “gezondleven”.
  • Onderzoek naar zwangerschap en werken met Cytostatica
  • Ontwikkelen applicaties om de website DokterHoe aantrekkelijk te houden voor medewerkers en promotiefilmpjes voor gezondleven/gezondwerken
  • Ontwikkelen van een training voor ergo coaches en volgen van deze training door ergo coaches
 • Aanbieden van praktische handleidingen en trainingen met het doel leidinggevenden in staat te stellen om een goede dialoog te voeren met hun medewerkers over hun gezondheid, fitheid en inzetbaarheid alsmede ontwikkelen van instrumenten die een gezondheid-bevorderend effect hebben op medewerkers.
 • Aanbieden van trainingen voor medewerkers om hun gezondheid, fitheid en inzetbaarheid te vergroten.

De deelprojecten leveren een aantal instrumenten, best practices en handleidingen op die moeten resulteren in:

 • Betere inzetbaarheid van medewerkers,
 • Betere gezondheid van medewerkers
 • Lager ziekteverzuim
 • Bewustwording van het belang van gezondheid bij medewerker en leidinggevende
 • Dialoog over belang van gezondheid tussen leidinggevende en medewerkers.

Verder wordt gezondheidsmanagement in combinatie met duurzame inzetbaarheid standaard onderdeel van de bedrijfsvoering.

Wat heeft het als resultaat opgeleverd?

Arbocatalogus:

Voor aanvang van Dialoog is door de functioneel beheerders van de onderdelen van de arbocatalogus een voorstel gedaan voor uit te voeren activiteiten in het kader van Arbo. De reguliere werkzaamheden (onderhoud) zijn niet opgenomen in de vernieuwingsagenda. Nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen in de vernieuwingsagenda en zijn in 2012/2013 door functioneel beheerders Arbocatalogus uitgevoerd.

Het betreft hier de volgende activiteiten:

 • Cytostatica; onderzoek zwangerschap en werken met cytostatica
 • Ontwikkeling filmpjes voor arbo onderwerpen
 • Promotie DokterHoe
 • Aanvullen teksten deelcatalogi
 • Opzetten training Ergocoaches en scholing
 • Voorbereiding serious game DokterHoe/gezondheidsmanagement

Centrale projecten:

In het kader van de collectieve activiteiten is:

 • Een onderzoek gedaan door instituut Coronel met als titel “Testen van vitaliteit”. In het project is een overzicht gemaakt van de instrumenten die in de umc’s worden ingezet om de vitaliteit van medewerkers in kaart te brengen en/of te bevorderen.
 • De training “Van verzuimtraining naar gezondheidsmanagement” (Energiek@UMC) ontwikkeld. Een training die leidinggevende in staat stelt de dialoog aan te gaan met medewerkers over vitaliteit en inzetbaarheid. Dit moet een vast onderwerp worden in het jaargesprek.

Beide projecten zijn in nauwe samenwerking met hoofden arbo van de verschillende umc’s uitgevoerd.