Het nieuwe werken in de praktijk van het UMC Utrecht

Thema: Overige

Deel

Doel

In de tweede helft van 2011 heeft een verkenning naar ‘het nieuwe werken’ plaatsgevonden. Vanuit deze verkenning is onder andere de behoefte ontstaan om de eerste stappen naar resultaatgericht leiderschap te zetten en de integrale aanpak (bricks, bites, behavior, boundaries) te toetsen in de praktijk en de kaders te ontwikkelen waarbinnen ‘het nieuwe werken’ verder ingevoerd kan worden. Het doel van dit project is dan ook dit laatste te bewerkstelligen.

Doelgroep

Medewerkers en leidinggevenden van een afdeling of divisie uit het UMC Utrecht waar nu al pro actief wordt geëxperimenteerd met (vormen van) ‘het nieuwe werken’.

Resultaten

  • een gezamenlijke en gedragen visie op Werken 3.0 (Het Nieuwe Werken van het UMC Utrecht), gedifferentieerd naar doelgroep (polikliniek, verpleegomgeving en kantooromgeving)
  • de visie is uitgewerkt op het gebied van Bricks, Bites en Behavior
  • alle bestaande initiatieven zijn geïntegreerd en het is helder welke aanvullende initiatieven noodzakelijk zijn
  • Een overzicht van het besparingspotentieel (in m2 en geld)
  • Een voorstel voor een invoeringsstrategie van HNW op basis van  ‘decentraal verleiden en centraal sturen’.
  • Een draaiboek om Werken 3.0 te kunnen invoeren
  • Een meetinstrument is ontwikkeld om de voortgang op de doelstellingen te kunnen monitoren.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht