LEVEN en OPLEIDING in balans: hoe werkt dat? (Duurzaam dokteren; time- en energiemanagement)

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

  • Interventie in de vorm van een cursus ‘LEVEN en OPLEIDING in balans’ (werktitel) voor AIOS.
  • Agenderen, informeren en bewustmaking van specifieke aspecten van gezondheidsmanagement van AIOS bij hun opleiders.
  • Effectmeting t.a.v. de werkzaamheid van de interventie met als nevendoel voortgaande aandacht voor de issue.

Doelgroep


Primair: artsen in opleiding tot specialist (AIOS) van MSRC Specialismen en Bèta-beroepen (zoals CLIFIO’s en ZAPIO’s).

Resultaten

De cursus Duurzaam Dokteren; time- en energiemanagement past naadloos in de systematiek conform de (vernieuwde) regelgeving die van toepassing is op de opleiding van aios en biedt een concreet leermiddel voor een aantal competenties uit het CanMEDS framework.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:
• Leren reflecteren: zelfkennis als middel om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.
• Energiemanagement: wat kost energie, wat geeft energie en hoe daarmee om te gaan.
• Tijd en prioriteit: regie nemen over je tijd; ruimte maken voor jezelf.
• Omgaan met anderen: welke impact heb jij op je omgeving en vice versa.

Uit de evaluaties en metingen bleek dat de cursus als leerzaam en nuttig is ervaren. De opgedane kennis kan goed worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Deelnemers zijn tevreden over de opbouw en inhoud van de cursus evenals de begeleiding ervan. De verschillende oefeningen en reflectiemomenten worden als positief ervaren. Ook de uitwisseling met collega-aios uit andere specialismen,  vindt men een belangrijke meerwaarde .

Wegens de enorme is de cursus in 2014 opgenomen in het aanbod van de discipline overstijgende cursussen voor aios, georganiseerd door de afdeling Medische Vervolgopleidingen.

Projectleider

Daniëlle Schreurs UMC Utrecht