Het nieuwe werken (HNW)

Thema: Overige

Deel

Doel

Aansluiten bij flexibiliseringbehoeften van medewerkers (arbeidstijden, ontwikkelingen op loopbaangebied, minder of efficiënter reizen, samenwerken met meerdere afdelingen) en daarmee de medewerkertevredenheid verhogen en draagvlak creëren voor Het Nieuwe Werken.

Doelgroep

Stafmedewerkers Poortgebouw en UMC-Stafafdeling

Resultaten

Het project is nog in volle gang, maar heeft al tot de volgende resultaten geleid:

  • Een themabijeenkomst over HNW voor UMC-staf (Groningen)
  • Een uitgewerkt plan van aanpak en samenstelling van het definitieve projectteam;
  • Een geconcretiseerde position paper voor het UMCG met daarin de visie en uitgangspunten van het UMCG op HNW;
  • Inventarisatie (0-meting) van de fysieke omgeving m.b.v. een bezettingsgraadonderzoek en een activiteitenanalyse;
  • Met behulp van werksessies en locatiebezoeken zijn medewerkers bekend gemaakt met HNW. Er werden ook vragen gesteld en oplossingen bedacht.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG