Flexibiliteit in verpleegkundige inzet (Oncologie)

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Te komen tot een extra pool/schil waarin alle verpleegkundigen in het Groningen Cancer Center van het UMCG zodanig zijn opgeleid en ingewerkt dat ze inzetbaar zijn op minimaal twee afdelingen. Hierdoor kunnen we meer flexibiliteit in arbeid- en dienstenpatronen creëren om daarmee levensfasegerelateerde wensen te realiseren op gebied van inzet en loopbaanontwikkeling.

Doelgroep

Alle verpleegkundigen in het Groningen Cancer Center van het UMCG

Resultaten

Het project heeft geleid tot een pool van 7 verpleegkundigen (SSU) die op dit moment multi-inzetbaar opgeleid en werkzaam zijn. Met deze pool is succesvol proefgedraaid in de periode april 2013 tot oktober 2013 en is inmiddels als vast onderdeel ingevoerd in de verpleegorganisatie.  De betreffende verpleegkundigen hebben er zelf voor gekozen om in deze pool werkzaam te zijn. Vanwege verbouwactiviteiten zal het aantal mogelijk  verder worden uitgebreid na medio 2014.

Het opgezette opleidingsplan bestaat uit onderdelen gericht op zowel kennis vergaren als ervaring opdoen van de zorgpraktijk voor medische oncologie, longoncologie en hematologie. Dit betreft naast de reguliere basisscholing die men al heeft, aanvullende scholing op de genoemde specialisaties, kennisdeling en teamvorming.

Ten behoeve van de vorming van de pool oncologieverpleegkundigen  is een inwerkprogramma met mogelijkheid tot snuffelstages ontwikkeld voor verpleegkundigen die nu werkzaam zijn op één van de verpleegafdelingen, met een aansluitend complementair opleidingsprogramma dat speciaal voor deze pool verpleegkundigen is ontwikkeld.

Er is een basis gelegd voor cultuurverandering die nodig is om organisatieveranderingen gericht op meer flexibiliteit succesvol door te kunnen voeren.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG