Filter door de nacht

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Verminderen van vermoeidheid tijdens de nachtdienst bij ICV medewerkers.

Doelgroep

Medewerkers die werkzaam zijn in de nachtdienst op de afdeling ICV.

Resultaten

Van 115 nachtwerkers is geïnventariseerd hoe men omgaat met dag- en nachtdienst, en welk effect dit heeft op simpele prestatie-indicatoren.  De resultaten van deze inventarisatie hebben tot een wetenschappelijk artikel geleid.

De resultaten zijn gebruikt in een viertal workshops gegeven aan 72 nachtwerkers van de ICV. Deelnemers geven aan dat zij de workshops als nuttig hebben ervaren en inzicht hebben gekregen in de stand van de wetenschap wat betreft nachtwerk, het effect op gezondheid en individuele verschillen hierin. Men is bewuster met slapen rondom nachtdiensten bezig. Er blijkt een informatiebehoefte te bestaan rondom werken in de nacht en hoe je dat op een gezonde manier doet.

Resultaten van de inventarisatie zijn beschikbaar gesteld aan beleidsvormers en opleiders op de ICV en bieden nieuw inzicht in risicogroepen voor verlaagde nachtwerk tolerantie.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG