Inspirerend leiderschap MDL

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Verhogen van de kwaliteit van zorg, klantvriendelijkheid, veiligheid en samenwerking door middel van  inspirerend leiderschap. Er is een beweging teweeg gebracht die gekoppeld is aan concrete realisatiekracht, waardoor werkelijke verbetering is waar te nemen. De momenten die voor patiënten en voor de doelgroep ‘het verschil’ kunnen maken zijn vastgesteld. Dit wordt gerealiseerd door kleine en haalbare stapjes in gedragsverandering, die gezamenlijk door de doelgroep zijn bepaald. De verandering wordt waargenomen door medewerkers, patiënten en klanten.

Doelgroep

 Management, middenkader, coördinatoren (en indirect medewerkers) van de pilot MDL.

Resultaten

De discussies met de leidinggevenden en het personeel van MDL over volwassen gedrag c.q. arbeidsrelatie zijn door deze sessies enorm toegenomen. Er is dus een betere dialoog op gang gekomen. Tevens is duidelijk dat coachingsmomenten tussen de leidinggevende toegenomen is, men vraagt meer en gerichter om feedback, werkt met opdrachten en overlegd altijd met een agenda. Er is toegenomen aandacht voor de positieve medewerkers en het effect van voorbeeldgedrag van leidinggevende wordt herkend.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Nicole Liefers UMCG