(Grote) veranderingen: hoe bespreek je die in het jaargesprek?

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Elke organisatorische verandering heeft impact op het welzijn en op het functioneren van de medewerker. Veranderen gaat de een makkelijker af dan de ander, maar voor iedereen geldt: het gaat niet vanzelf. Leren omgaan met veranderingen gaat gemakkelijker als medewerkers emoties als stress, angst en verlies leren te herkennen en te hanteren. Dit versterkt empowerment van medewerkers aanzienlijk. In het jaargesprek wordt gevraagd of er bijzondere omstandigheden van toepassing waren. Een afdeling waar grote veranderingen aan de orde zijn, volgt voorafgaand aan de jaargesprekscyclus een training of workshop ‘omgaan met veranderingen’.

Doelgroep

Alle medewerkers en leidinggevenden van het VUmc

Resultaten

1. Er zijn trainingen en workshops ontwikkeld en gegeven aan adviseurs en medewerkers;
2. Workshop op maat verzorgt aan preventiegroepen, reorganisatieafdelingen en afdelingen betrokken bij projectgroep EVA en Alliantie AMC;
3. Een gestructureerd afstemmingsoverleg met betrokken partijen;
4. Vast onderdeel in het carrierecentrum bij de begeleiding van preventiegroepen en boventallige medewerkers.
 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Joost Ruigrok VUMC