De kracht van Leiderschap: leidinggeven vanuit persoonlijke kracht in tijden van verandering

Thema: Coaching leidinggevende

Deel

Doel

Het faciliteren, ontwikkelen en begeleiden van (nieuwe) leidinggevenden die in staat zijn om vanuit persoonlijk leiderschap hun medewerkers door middel van  dialoog te inspireren, te coachen en te ondersteunen. Hiermee kunnen medewerkers in een volwaardige volwassen arbeidsrelatie met hoge medewerkerstevredenheid en een grote mate van zelfstandigheid optimaal worden ingezet behoud van vitaliteit en inzetbaarheid. Om de missie en visie van de organisatie waar te maken, in een veranderende omgeving met bezuinigingen, is van belang om lean en effectief te werken om zo toegerust te zijn om de beoogde doelstellingen in resultaten om te zetten, met de focus op innovatie, integraliteit en zingeving. Met dit programma wordt de aandacht voor persoonlijke leiderschap gecontinueerd en verder verspreid in de organisatie.

Doelgroep

Nieuwe leidinggevenden.

Resultaten

Door middel van Insights profiel inzicht in eigen (werk)voorkeuren, communicatiestijlen, sterkten en zwakten. Inzicht in teamfases (Lencioni) en vanuit eigen leiderschapsstijl hierop kunnen anticiperen. Inzicht in drijfveren van medewerkers, afstemmen en verbinden vanuit de Roos van Leary. Positie kiezen binnen krachtenveld van de organisatie en ambitie formuleren. Deelnemers doen aan zelfreflectie dmv logboek, intervisie en buddy-contact. Zorgt voor netwerkvorming, inzicht in eigen leiderschapsstijl en rol ten opzichte van de teamleden, effectiever communiceren met medewerkers, formuleren van concreet actieplan om team/afdelingsambitie te verwezenlijken, bespreken casuïstiek, vergroten intern netwerk, meer werkplezier als leidinggevende.

Veel gehoorde meningen van deelnemers:

  • “Waardevol programma, ik voel mij zekerder in mijn rol als leidinggevende”.
  • “Ik begrijp nu mijn medewerkers beter en kan mij beter met hen verbinden.
  • “Heel fijn om de gelegenheid te krijgen om even stil te staan bij mijn ontwikkeling en mijn manier van leidinggeven. Anders gebeurt dat niet in de waan van de dag.”
  • “Heel ondersteunend dat ik niet de enige ben met deze vragen en problematiek.”
  • “Wat tof dat VUmc mij dit al aanbiedt, ik ben pas een half jaar in dienst. Ik voel me echt welkom en gewaardeerd.”
  • “Ik durf mezelf als leidinggevende meer te laten zien en sta mezelf toe ook om dingen niette weten.”

Bekijk het programma op de website van het VUmc

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Brigitta van der Wal-Ubbels VUMC