Pilot flexibel roosteren bij de afdeling Neonatologie IC

Thema: Roosteren

Deel

Doel

het korte termijn doel van de pilot is het onderzoeken of flexibel roosteren voor de medewerkers en de afdeling Neonatologie IC bijdraagt aan de medewerkertevredenheid en vitaliteit van medewerkers. Achterliggende doelstelling is door goed werkgeverschap medewerkers langer te binden en aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Medewerkers afdeling Neonatologie IC

Resultaten

Wat het effect van Zelf roosteren op de medewerkerstevredenheid én de kwaliteit van de patiëntenzorg is, wordt aan het eind van de pilot (december 2014) geëvalueerd. Eerdere onderzoeken hebben aangegeven dat zelf roosteren leidt tot tevreden medewerkers. Met meer regelmogelijkheden gaan medewerkers met meer plezier en energie naar het werk. En dat merkt de patiënt ook.

Uit de laatste evaluatie bleek dat de medewerkers, ondanks enkele opstartproblemen in de schaduwroosterperiode, nog steeds gemotiveerd zijn om in deze pilot verder te gaan. Ze zien veel voordelen voor deze manier van roosteren.

Tussentijdse evaluaties laten een groei zien in  het proces van een instrumentele inzet van een ICT tool naar meer ruimte voor dialoog en empowerment van de verpleegkundigen.  Waarbij het  waarborgen van patiëntenzorg voorop staat en de adequaatheid en bruikbaarheid van een goede roostersoftware een conditio sine qua non is. Realiteit is echter ook dat hick-ups in de software en kinderziektes in het systeem het verandervermogen van medewerkers regelmatig op de proef stellen.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Peter Loozen UMC St Radboud