Pilot ‘Zorgaanbod Geregeld (EKZ)’

Thema: Pilots

Deel

Doel

 • Afstemming en in balans brengen van personele inzet op fluctuaties in zorgvraag en zorgaanbod.
 • Bevorderen flexibiliteit, mobiliteit en duurzame inzet verpleegkundigen Emma Kinder ziekenhuis

Doelgroep

Verpleegkundigen Emma Kinder ziekenhuis

Resultaten

 • Inzicht in hoe zorgvraag en zorgaanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd
 • Systematiek om flexibele inzet te realiseren .
 • Maximaal flexibele inzet van verpleegkundig en ondersteunend personeel met een gezamenlijke dag start.
 • Een divisie breed rooster- en planbureau dat nu zoveel mogelijk vooruit de werkroosters aanpast aan de zorgplanning.
 • Een weekendrooster reglement met voor alle werkplekken gelijke afspraken over het werkrooster.
 • Zomersluiting van 1 afdeling voor 2 maanden. Personeel wordt gelijkmatig ingezet op andere afdelingen en er vindt maximale opname van vakantiedagen en overuren plaats.
 • Opnamecapaciteit is intact gebleven!
 • Er is meer inzicht dat flexibele inzet nodig is om bezuinigingen op te vangen en meer oog voor optimale inzet voor de gehele divisie. 
 • Borging van de resultaten in de staande organisatie.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.