Vernieuwing jaargesprekscyclus

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Verhoging kwaliteit van de jaargesprekken, uitgaande van de volgende kwaliteitskenmerken:
• niet vrijblijvend en meer resultaatgericht
• meer stimulerend door extra feedback faciliteiten
• rekening houdend met verschillen in doelgroepen
• geënt op de volwassen arbeidsrelatie en gekoppeld aan het persoonlijk budget

Doelgroep

Medewerkers en leidinggevenden

 

Resultaten

  • Leidinggevenden en medewerkers op basis van inzicht in de kwaliteit van de jaargesprekken met behulp van een aantal interventies werken aan continu verbeteren van de kwaliteit van de jaargesprekcyclus.
  • Leidinggevenden en medewerkers  hebben inzicht in alle mogelijkheden, faciliteiten en hulpmiddelen, die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling binnen het UMC St Radboud, zodat zij bewuste keuzes kunnen maken en maatwerkafspraken kunnen maken.

Inzicht in de kwaliteit van de jaargesprekcyclus waardoor de kwaliteit en de follow-up van de afspraken in het jaargesprek voldoende bijdragen aan de match tussen doelen van de afdeling en de doelen van de individuele medewerker.

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Peter Loozen UMC St Radboud