Intensivering jaargesprekken

Thema: Jaargesprek

Deel

Doel

Motto: “Basis op orde, met ruimte en ambitie voor groei”

  • Elke AMC medewerker één jaargesprek per jaar.
  • Rendement uit Jaargesprekken verhogen voor deelnemers en voor AMC als werkorganisatie.
  • Stimuleren van de volwaardige arbeidsrelatie tussen werkgever & werknemer.

Doelgroep

Leidinggevenden en medewerkers in het AMC.

 

Resultaten

In de periode maart 2011 tot november 2011 zijn de volgende producten en resultaten gerealiseerd:

  • Nieuwe AMC Regeling Jaargesprekken 2012
  • Nieuw concept HR proces jaargesprekken.
  • Twee nieuwe, gedigitaliseerde jaargesprekformulieren; één voor medische stafleden, één voor de overige AMC medewerkers ( en later nog een jaargesprekformulier specifiek voor verpleegkundigen toegevoegd).
  • Een uitgewerkt informatie & communicatieplan voor leidinggevenden en medewerkers met doelgroepen / middelen matrix
  • Campagne ‘week van het jaargesprek’ waarbij  het jaargesprek intensief onder de aandacht is gebracht van alle medewerkers van het AMC.
  • Aanpassing en uitbreiding van het aanbod training & begeleiding leidinggevenden en medewerkers op het gebied van jaargesprekken. Het nieuwe beleid voor jaargesprekken is vastgesteld en gecommuniceerd onder het motto Eenduidig, Eenvoudig en Volwaardig.
  • Helder beleid jaargesprekken en  meer bewustwording van  het nut van het voeren van een jaargesprek.

Er wordt meer stilgestaan bij het nut van het voeren van het jaargesprek.

 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider