Werken vanuit je kracht

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Medewerkers stimuleren tot het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar arbeidsvreugde in plaats van dit buiten de eigen invloedsfeer neer te leggen. Medewerkers stil laten staan bij datgene wat hem/haar arbeidsvreugde geeft en wat hij/zij kan doen om deze arbeidsvreugde op peil te houden of te vergroten.

Doelgroep

Medewerkers

Resultaten

  • Medewerker heeft (meer) zicht op wat hem vreugde geeft in het werk en waar zijn/haar onvreugde zit.
  • Medewerker heeft een actieplan voor het verbeteren of op peil houden van de arbeidsvreugde en/of (gedeeltelijk) wegnemen van arbeidsonvreugde.
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerker.
  • Doordat de leidinggevende ook deelneemt aan de workshop wordt gestimuleerd dat er een dialoog komt tussen leidinggevende en de medewerkers.
  • De training draagt er aan bij dat medewerkers goed in hun werk zitten.
  • De training maakt dienend leiderschap concreet; in dialoog gaan met elkaar, eigen verantwoordelijkheid nemen voor je loopbaan en als leidinggevende weten waar medewerkers behoefte aan hebben en daar een bijdrage aan kunnen leveren oftewel dienen.

 

Downloads en links

Nadere informatie kunt u opvragen bij de projectleider.

Projectleider

Sjoukje Bonekamp VUMC