Werkdrukbeleving en psychosociale arbeidsbelasting bij arts-assistenten, in dialoog over onderzoeksresultaten

Thema: Gezondheidsmanagement

Deel

Doel

Het doel van dit project is om naar aanleiding van een interne enquête over werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting dialooggesprekken op afdeling-/specialismenniveau te voeren tussen arts-assistenten en opleiders. 

Hiermee wordt op een constructieve manier over werkdrukbeleving gesproken. Vervolgens worden op afdeling-/specialisme-/ divisieniveau of VUmc-breed gerichte maatregelen afgesproken.

Doelgroep

Medewerkers en leidinggevenden.

Specifiek:

  • arts assistenten;
  • opleiders/ leden van het opleidingsteam;
  • belanghebbenden als stafconvent/ centrale onderwijscommissie, vereniging arts-assistenten, divisies en VUmcbreed.

Resultaten

  • Resultaten enquête pluspunten en verbeterpunten opleiding arts assistenten VUmc.
  • Genuanceerd beeld van een opleiding-/werksituatie waarbij aandacht is voor de afhankelijkheidsrelatie tussen leden van het opleidingsteam en de arts-assistent.
  • Het voeren van dialooggesprekken om naar een volwassen dialoog te komen tussen opleiders en arts-assistenten om (kans op) werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.
  • Vervolgplan van aanpak/ rapport met implementatievoorstellen.

Foto's