Nieuws

8 Apr 2015 Leefstijlprogramma (Erasmus MC)

Voor medewerkers met een verhoogd BMI heeft het Erasmus MC een spel opgezet: het Leefstijlprogramma. Dat leidt (in een jaar tijd) niet alleen tot een verbeterde gezondheid maar stimuleert ook de bewustwording voor een gezonde leefstijl.
 
Om medewerkers in beweging te houden, gebruikt het programma ‘quantified self’ (technologie inzetten om allerlei gegevens over jezelf in kaart te brengen en daar van te leren), sociale media en spelelementen. De gezondheid van de deelnemers is grondig gescreend.
 
Door de vitaliteit, gezondheid en fitheid van medewerkers te bevorderen, neemt ook hun duurzame inzetbaarheid toe. Dat is een belangrijk onderdeel van gezonde arbeidsomstandigheden en stimuleert de motivatie. Daarnaast zijn de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
 
Lees meer over het Leefstijlprogramma >
Lees meer over andere projecten van het Erasmus MC >
 
Gezondheidsmanagement
Voor gezondheidsinstellingen is het essentieel om tijdig in te zetten op bevordering van gezondheid van de medewerkers en daarbij de grens van privacy en eigen verantwoordelijkheid zorgvuldig te bewaken. Dat past in het gedachtegoed van Dialoog: volwaardige arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid stimuleren.
 
Het Leefstijlprogramma van het Erasmus MC was een onderdeel van de programmalijn Gezondheidsmanagement van Dialoog 2012-2013. De projecten onder deze programmalijn moeten bevorderen dat instellingen beleid ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 
Lees meer over de andere projecten van de programmalijn Gezondheidsmanagement >

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht