Publicaties Dialoog

 • Inspiratiemagezine Dialoog!

  Het ministerie van VWS vindt het belangrijk dat kennis over duurzame inzetbaarheid wordt uitgedragen binnen de umc's en naar andere branches. Daar is inspiratiemagazine Dialoog! voor gemaakt.

  Auteur: Dialoog! is een uitgave van werkgevers en werknemersorganisaties.

  Bijgewerkt op: 05 Jun 2015 om 12:06

  Download > (8.18 MB)
 • Idealoog bloeit!

  Het boek van Dialoog  is een bundeling van dertig schitterende projecten.

  Bijgewerkt op: 03 Jun 2015 om 16:06

  Download > (4.54 MB)
 • AIOS-magazine “dialoog”

  Het AIOS-magazine is een eenmalige uitgave magazine voor en door AIOS en opleiders.

  Auteur: Dialoog

  Bijgewerkt op: 27 Aug 2012 om 16:08

  Download > (10 MB)
 • Derde Meting

  Hier vindt u de derde rapportage over de longitudinale survey. De derde rapportage geeft een beeld van de veranderingen in 2011 ten opzichte van 2009.

  Auteur: Universiteit van Amsterdam

  Bijgewerkt op: 07 Apr 2014 om 14:04

  Download > (3.31 MB)
 • Nulmeting onderzoek 'Over uw toekomst gesproken'

  Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC's.

  Auteur: Universiteit van Amsterdam

  Bijgewerkt op: 07 Apr 2014 om 14:04

  Download > (322.29 KB)
 • Duurzame inzetbaarheid - Nader onderzoek binnen het Project Dialoog

  De inzetbaarheid en baankwaliteit van medewerkers in de UMC’s is afgenomen in de periode 2009-2011. Deze achteruitgang lijkt het gevolg te zijn van de huidige economische omstandigheden.

  Bijgewerkt op: 24 Apr 2014 om 16:04

  Download > (275.53 KB)
 • Eerste en tweede meting onderzoek 'Over uw toekomst gesproken'

  Hier vindt u de tweede rapportage over de longitudinale survey. De rapportage over de eerste twee metingen geeft een beeld van de veranderingen in 2010 ten opzichte van 2009.

  Auteur: Universiteit van Amsterdam

  Bijgewerkt op: 07 Apr 2014 om 14:04

  Download > (296.16 KB)