Over Dialoog

De afgelopen drie jaar is in de  Universitair Medische Centra (UMC’s) een proces gestart onder de naam Idealoog. In de acht UMC’s zijn ruim 70 projecten uitgevoerd die de dialoog in de organisatie stimuleren en die bijdragen aan een volwaardige arbeidsrelatie. Deze cultuurverschuiving past in de afspraken die sociale partners van de UMC’s hebben gemaakt in het kader van de vernieuwing van het personeelsbeleid. Idealoog kan als een verkenning worden beschouwd. In de CAO 2011 -2013 is concreet een vervolgstap voor de vernieuwingsagenda – die uiteindelijk doorloopt tot 2018 - afgesproken. Onder de naam ‘Dialoog’ worden in 2012 en 2013 projecten gestart binnen drie thema’s:

1. Coaching voor leidinggevenden.
2. Ontwikkeling in het jaargesprek.
3. Gezondheidsmanagement.

Naast deze thema’s worden er ook pilots gestart die gaan over loopbaanontwikkeling, individueel roosteren en flexibiliteit/sturen op output. Ook is afgesproken om enkele studies te uit te voeren. Twee belangrijke zijn: het vereenvoudigen van hoofdstuk 15 van de CAO. Dit hoofdstuk gaat over de regelingen rondom de medisch specialisten. Een tweede studie zal gaan over het koppelen van het opleidingsbudget en het persoonlijke budget dat in de voorgaande CAO is afgesproken.