Thema's

Onder de naam ‘Dialoog’ worden in 2012 en 2013 projecten gestart binnen drie thema’s:

Coaching voor leidinggevenden

Dit thema beoogt dat leidinggevenden worden getraind en leren werken met het gedachtegoed van Dialoog. Dat gedachtegoed gaat over het toewerken naar een volwaardige arbeidsrelatie. In zo’n relatie is het belangrijk om op een open manier met elkaar te werken. De dialoog staat daarin centraal. Als er betere gesprekken plaatsvinden tussen leidinggevende en medewerker, ontstaat er een vorm van gelijkwaardigheid waarbij er goed naar elkaar wordt geluisterd. Deze manier van werken en leidinggeven bevordert de samenwerking, wat een speerpunt is in excellente organisaties zoals de UMC’s

Ontwikkeling in jaargesprekken

Met iedere medewerker moet een jaargesprek worden gevoerd, waar wordt gesproken over onder andere de besteding van het persoonlijk budget. Het persoonlijk budget is bedoeld voor activiteiten die de medewerker helpen om met plezier en vitaal aan het werk te zijn en te blijven. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Wat de medewerker daar voor nodig heeft kan hij/zij zelf het beste bepalen. Het is wel belangrijk om dit in een open gesprek – bijvoorbeeld het jaargesprek - als leidinggevende en medewerker met elkaar uit te wisselen.

Gezondheidsmanagement

Het derde thema wil medewerkers stimuleren om concrete acties te ondernemen om hun gezondheid en arbeidsomstandigheden te bevorderen. Een voorbeeld daarvan is dat medewerkers bewust omgaan met de balans tussen werk,  privé of gezonde voeding. Maar het kan ook gaan over concrete arbeidsomstandigheden; zaken op de werkplek die de medewerker helpen om beter en langer door te werken.